Programvara

Jag hämtade programvaran, men nu kan jag inte hitta den. Var finns den?

Gå till Start (Starta) >>Find (Sök) >>File or Folders (Filer eller mappar) och skriv in partypokerSetup.exe i rutan Named: (Namn). När du har hittat den dubbelklickar du på filen och sätter igång. Du kan också skapa en genväg för den här filen på skrivbordet.

Måste jag gå till partypokers webbsajt varje gång jag vill spela?

Nej, bara dubbelklicka på partypoker-ikonen på skrivbordet och det kommer automatiskt att ansluta din dator till partypoker. Ange ditt kontonamn och lösenord och klicka på "Logga in" för att börja spela.

Hur åtgärdar jag problemen jag har med anslutningen till partypoker efter en uppgradering?

Ibland känner din brandvägg inte igen den uppgraderade versionen av partypoker och blockerar åtkomst till webbsajten. För att lösa det här behöver du bara öppna din brandvägg och ställa in den för att ge tillgång till partypoker-programvaran.

Vilka är de lägsta systemkraven som behövs för att spela?

Du behöver:

Ett Pentium-system med minst 128 MB RAM

 • Nedladdningsstorlek: Ca 25 MB
 • Ljudkort om du vill lyssna på ljud
 • Skärmupplösning på minst 800 x 600 pixlar med minst 256 färger
 • Vilka operativsystem kan man använda?

  • Windows 7 klassiskt läge, 8 och 10.
  • Windows XP är helt kompatibelt.
  • Windows Vista är delvis kompatibelt, men förväntas vara helt kompatibelt mycket snart.
  • Apple Macintosh
  • partypoker är inte kompatibel med Linux.

  Vad ska jag göra om jag inte kan ladda ner installationsfilen från webbsajten?

  Kontrollera om du har tillräckligt med ledigt utrymme på din dator för att spara installationsfilen och se till att du är ansluten till Internet. Se också till att du har de nödvändiga privilegierna för att ladda ner filer från Internet till din dator. Logga in till administratörprofilen och försök ladda ner installationsfilen. Kontrollera också att din Internet-uppkoppling är stabil under nedladdningsprocessen. Om nedladdningen avbryts av någon anlednin bör du radera installationsfilen som du delvis har hämtat och påbörja nerladdningen igen

  Jag kan inte installera programvaran, vad ska jag göra?

  Se till att du har tillräckligt med ledigt utrymme på datorn för att installera programvaran. Se också till att du har de nödvändiga privilegierna för att ladda ner filer till din dator. Du måste ha administratörsbehörighet för att installera vår programvara på din dator (logga in som administratör snarare än som en gästanvändare). Observera att du kan skapa en ny profil med installationsrättigheter om du är inloggad på den administrativa profilen på datorn.

  Vad betyder felmeddelandet “Not a valid Win32 application/Invalid Packet Size/Incorrect File”?

  Detta felmeddelande kan bero på något av följande: Filen som helhet är skadad, eller en eller flera av dess innehåll saknas. Om du använde programvara från tredje part för att förkorta filens nedladdningstid, prova att ladda ner filen igen utan den. Efter nedladdning, och innan du påbörjar installationen, se till att storleken på installationsfilen är korrekt. Filen är inte kompatibel med operativsystemet. Se här för att ta reda på om partypoker är kompatibel med ditt operativsystem. Om den inte är kompatibel bör du uppgradera ditt operativsystem. Filen är inte kompatibel med din hårdvara. Om du får detta felmeddelande under installationen, är det möjligt att du inte har de senaste drivrutinerna installerade på din dator. Installera de senaste multimediadrivrutinerna på datorn.

  Hur installerar jag ett digitalt certifikat?

  Om ett pop-up-fönster visar "Unknown publisher" (Okänd utgivare) under installationen följer du dessa steg:

 • Klicka på "More/View More/More Information" (Mer/Visa mer/Mer information)
 • Klicka på "View Certificate" (Visa certifikat)
 • Klicka på "Install Certificate" (Installera certifikat)
 • Stäng alla fönster och starta om partypoker-applikationen
 • Varför kan jag inte uppgradera programvaran?

  Om det blå strecket fortsätter att gå i spiraler, eller om uppgraderaren helt enkelt slutar att ladda ner, så föreslår vi att du avinstallerar och installerar vår programvara igen.

  Hur avinstallerar jag och sedan installerar igen?

  Klicka på "Start" (Starta), därefter "All programs" (Alla program), "partypoker" och "Uninstall" (Avinstallera). Ladda därefter ner programvaran igen från webbsajten och installera den.

  Vad händer om jag har anslutningsproblem för första gången?

  Du kanske inte kan ansluta till våra spelservrar trots att du är uppkopplad till Internet på grund av en brandvägg på din dator. Detta innebär att portar som används av vår programvara är blockerade. Brandväggar som Norton Internet Security, Zone Alarm, Windows XP och McAfee Personal Firewall kan blockera ett programs tillgång till Internet. Vi använder TCP-protokoll och portarna 443, 2147 för kommunikation. Be att  nätverksadministratören eller personen som ansvarar för att upprätthålla din brandvägg öppnar portarna för utgående och inkommande trafik, eller ger applikationen åtkomst till Internet.

  Vad gör jag om jag har problem med anslutningen efter en uppgradering?

  Brandväggar känner ibland inte igen uppgraderade party-produkter och blockerar dem. Öppna din brandvägg och se till att party-programvaran har åtkomst.